Hvis du vil
Se en oversigt over din efteruddannelseskonto
Søge om refusion
Søge godkendelse af en efteruddannelsesaktivitet eller studiemateriale

Du logger ind med dit private NemID
Hvis du vil ind i din logbog

Du logger ind med dit login til Lægeforenigens medlemssystem (Min side)Grundet COVID-19 forlænges 2 års-reglen midlertidigt til 3 år. Det betyder, at dine ubrugte midler for 2019 og 2020 overføres til det nye år.

Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgning om refusion - send en mail til euf.plo@dadl.dk eller ring 3544 8498