Hvis du vil søge om refusion, eller godkendelse af en efteruddannelsesaktivitet/studiemateriale

Du logger ind med dit private NemIDKursusrefusion for praksispersonale
IT-systemet er under ombygning, og du kan derfor først søge om kursusrefusion til dit personale efter den 1. september 2018.


Hvis du vil ind i din logbog

Du logger ind med dit login til Lægeforeningens nye medlemssystem eller med dit gamle login til læger.dk
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansøgning om refusion - send en mail til euf.plo@dadl.dk eller ring 3544 8498